Obrázky jsou chráněny autorským právem

Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obecná ustanovení

Prodávající je fyzická osoba Jakub Škyta, Křivenická 427/44, 181 00, Praha 8 – Čimice, IČO: 07371489, se sídlem Křivenická 427/44, 181 00, Praha 8 – Čimice, (dále jen „prodávající”).

Zákazník (dále jen „spotřebitel" nebo také „kupující“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Zákazník, který není Spotřebitel, je podnikatel (dále jen „podnikatel"). Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jakubskyta.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Způsoby dodání zboží

Přepravní službou Zásilkovna

Dopravce Zásilkovna je možné použít pro odeslání objednávky s celkovou hodnotou do 5.000 Kč s DPH. Zakázky je možné vyzvednout na pobočce dopravce Zásilkovna, která byla zvolena při vytváření objednávky. Informaci o možnosti vyzvednutí zakázky zasílá Zásilkovna prostřednistvím SMS zprávy a emailu. Cena za doručení je 90 Kč s DPH.

Přepravní službou Česká pošta

Ceny jsou vázané na aktuální ceník balíkových služeb dopravce České pošty, k nahlednutí na odkazu https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky

Osobní odběr

Objednané zboží si můžete vyzvednout na předem domluveném místě v Praze. Uvedený způsob odběru je zdarma.

Emailem

Elektronicky lze doručovat dárkové poukazy a poukazy na kurzy. Tento typ dopravy je zdarma. Zakoupený poukaz Vám přijde jako příloha .pdf do 24hodin od přičtení platby na bankovní účet uvedeným v bodě níže.

Ostatní služby jsou dodávany v elektronické licenci jako odkaz na stažení souboru. Kupující obdrží odkaz ke stažení souboru do 24hodin od přičtení platby na bankovní účet uvedeným v bodě níže.

Počet stažení ani platnost odkazu nejsou časově omezené. Kupující obdrží v případě koupi fotografie soubor formátu .jpg.

Dodací lhůty

Zboží, které je skladem Vám dodáme prostřednictvím přepravní služby Zásilkovny do 1 – 5 pracovních dní) od emailového potvrzení objednávky na adresu která je zvolena při objednávce. Zboží, které skladem není (zakázková výroba), expedujeme obvykle do 7 pracovních dnů, nebo podle dostupnosti od dodavatele  a potřebného času na výrobu, o čemž Vás budeme informovat.

Způsoby platby

I) Bankovním převodem - proforma (zálohová) faktura

Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte proforma fakturu a variabilní symbol platby, který Vás bude následně identifikovat. Částku, prosím, převeďte na náš účet číslo 2716326013/0800 vedený u České spořitelny. Převod a za účtování platby trvá dva pracovní dny.

Splatnost v případě platby formou zálohové faktury je 7 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.

II) Platební bránou PayPal 

III) Dárkovým nebo slevovým poukazem

Dárkové poukazy je možné zakoupit na http://www.jakubskyta.cz/darkove-poukazy. Dárkové a slevové poukazy je dále možné získat k nákupu nebo jako součást firemní marketingové aktivity.

Poukaz je možné uplatnit na zboží nebo služby v e-shopu www.jakubskyta.cz. Platnost poukazu je 12 měsíců od data nákupu.

Poukaz na fotografický kurz

Poukaz je možné uplatnit na fotografický kurz na něm uvedený. Lze jej uplatnit po výběru data konání konkrétního kurzu na www.jakubskyta.cz/kurzy. Platnost poukazu je 12 měsíců od data nákupu (pokud není uvedeno jinak). Poukaz není možné kombinovat s jinými typy poukazů. Poukaz je nevratný.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,

že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese jakubskyta@gmail.com nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

Internetová objednávka

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží nebo nabízených služeb.Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží nebo služby včetně cen. Potvrzení objednávky je uskutečněno až po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Daňový doklad a záruční list

Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

Fotokurzy

Účast nezletilých fotografek a fotografů je vítána pod podmínkou spoluúčasti jednoho zákonného zástupce. V tomto případě se je možné domluvit na speciální ceně kurzu za oba účastníky, ideálně zasláním požadavku na e-mailovou adresu: jakubskyta@gmail.com.

Zrušení termínu kurzu ze strany organizátora

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu kurzu v nezbytně nutných případech. O případné změně termínu kurzu budou přihlášení účastníci informováni e-mailem (případně telefonicky) nejpozději 3 dny před předpokládaným datem konání kurzu.

Zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka

Zákazník může zrušit svou účast na již zarezervovaném termínu kurzu písemnou formou na mailové adrese jakubskyta@gmail.com a to za podmínek:

Fotografické kurzy na území ČR:

● bezplatně ve lhůtě 6 a více pracovních dní před datem konání kurzu

● se stornopoplatkem 30 % ve lhůtě 5 až 1 pracovní den před datem konání kurzu (tento poplatek nebude účtován, byl-li termín kurzu již dříve změněn z vůle organizátora)

● se stornopoplatkem 100 % v den konání kurzu

Fotografické kurzy mimo území ČR:

● bezplatně ve lhůtě 30 a více kalendářních dní před datem konání kurzu

● se stornopoplatkem 50 % ve lhůtě 29 – 15 kalendářních dní před datem konání kurzu

  • se stornopoplatkem 100 % ve lhůtě 14 a méně dnů před datem konání kurzu

Záruční a Reklamační podmínky pro ČR a koncové uživatele

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce zcela zjevně poškozenou zásilku. V takovémto případě je doporučeno kontaktovat neprodleně prodávajícího. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou.

Po převzetí zboží je kupující povinen zboží bez zbytečného odkladu důkladně prohlédnout a případné zjištěné vady bez zbytečného odkladu, tedy v rámci několika dní, oznámit písemnou formou na e-mail: info@jakubskyta.cz (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu provozovny, viz: www.jakubskyta.cz/kontakt.

Práva spotřebitele z vadného plnění a záruky za jakost, podmínky uplatnění těchto práv

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

● má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

● se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

● věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

● je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, lze odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud věc nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil a to například použitím v rozporu s návodem k obsluze, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.).

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, které se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu. Vyskytne-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet převzetím zboží. Do této doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy zboží převzít.

Prodávající v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností, poruchou, nebo vadou výrobku, přičemž povinnosti výrobce, či dalších subjektů nejsou tímto ustanovením dotčena.

Specifika záručních a reklamačních podmínek pro tiskové zakázky

Na zhotovenou zakázku poskytujeme prodlouženou 3letou záruční dobu místo zákonné 24 měsíční záruční doby.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:

● mechanickým poškozením a opotřebením

● živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

● světelnými a teplotními vlivy

Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace zboží postupovat následujícím způsobem:

V případě reklamace výrobku se obrátit na email jakubskyta@gmail.com, kde v emailu uvedete číslo daňového dokladu a kontaktní údaje zadané v objednávce.

Na služby poskytované Prodávajícím se standartně nevztahuje reklamace. Případné neshody mezi Kupujícím a Prodávajícím se řeší individuálně na žádost Kupujícího.

S reklamovaným zbožím, prosím, zašlete i Reklamační formulář (ke stáhnutí zde), čímž výrazně urychlíte reklamační řízení, dále specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, dokladu o koupi (například daňový doklad).

Pokud kupující pro reklamaci využije podání formou zásilky, je povinen reklamované zboží zaslat v bezpečném obalu. Zároveň prodávající kupujícímu doporučuje, aby kupující reklamované zboží zaslal jako cenný balík (nikoliv dobírkou).

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

● Reklamaci přijme a uzná ji jako oprávněnou, přičemž o tomto pořídí písemný zápis

● Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu

● O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení -reklamační protokol

● Prodávající se zavazuje nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace informovat kupujícího o stavu reklamace emailem, telefonicky a nebo korespondenčně. Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout v přiměřené lhůtě ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který s prodávajícím uzavřel smlouvu distančním způsobem ( typicky přes internet) či mimo obchodní prostory prodávajícího, má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V této lhůtě je kupující povinen odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel.

Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení kupujícím od smlouvy, vrátí tomuto všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání v případě vrácení celé objednávky, které prodávající od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, přičemž prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující má kromě peněžních prostředků vynaložených na koupi zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího. Náklady na dopravu reklamovaného zboží zaslaného zpět prodávajícímu nese kupující.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu Jakub Škyta, Hrušovanské náměstí 1068/2c, Praha 8 - 184 00 (což je i adresa pro zaslání reklamovaného zboží) nebo emailem na adresu info@jakubskyta.cz. Kupující může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je možno stáhnout zde. V případě zaslání odstoupení emailem nebo prostřednictvím formuláře uveďte, prosím, do předmětu emailu pobočku, kde bylo zboží zakoupeno a číslo objednávky.

Odstoupením od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen vrátit veškeré poskytnuté plnění včetně dárků ke zboží uvedených na prodejním dokladu.

Kupující musí vrátit zboží nepoužívané, neopotřebované a nepoškozené.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto případech:

● O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (autorské obrazy, obrazy, kalendáře, atd.)

● O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím

výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

● Pokud kupující nesplňuje definici spotřebitele tak, jak je specifikována v zákoně č. 89/ 2012 Sb.,

občanském zákoníku, resp. zákoně č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Za odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se bere i nepřevzetí plnění ze strany prodávajícího, tedy nevyzvednutí zboží, nebo jeho nepřevzetí od dopravce.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Kupující souhlasem vyjádřeným se zněním obchodních podmínek přijímá právo prodávajícího na jednostranné odstoupení od kupní smlouvy, jež je uplatnitelné prodávajícím do doby převzetí zboží kupujícím. Využití práva nemusí prodávající kupujícímu odůvodnit a kupní smlouva se bere za zrušenou doručením oznámení kupujícímu formou elektronické pošty nebo jeho ústním předáním.

Mimosoudní řešení sporů

Na základě novely zákona o ochranně spotřebitele evidované pod číslem 378/2015 Sb. Informujeme, že spotřebitelské spory, které se nepodaří vyřešit mezi kupujícím a prodejcem ke spokojenosti kupujícího, mohou být na základě žádosti kupujícího posouzeny mimosoudně Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz) jakožto zákonem určeným subjektem. Podnět k České obchodní inspekci podává kupující. Česká obchodní inspekce na základě dodaných podkladů předloží nezávislý a nezávazný odborný posudek.

Závěrečná ustanovení

Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Datem kupní smlouvy se rozumí datum vystavení faktury nebo účtenky, nikoli datum objednávky. Datum kupní smlouvy nelze zpětně měnit.