Obrázky jsou chráněny autorským právem

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas fyzické osoby Jakub Škyta, se sídlem na adrese Křivenická 44/427, Praha 8 Čimice, 181 00, IČO: 07371489, zapsané u Živnostenského úřadu městské části Praha 8, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno

Příjmení

E-mail

Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem

Zasílání dotazů

Rezervací služeb

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

(PICTURE_MISSING)

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Jakub Škyta

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, žádat si kopii těchto údajů,

vyžádat si u mně přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

na přenositelnost údajů,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.